FI_Logotyp_RGB

Kooperativ livsmedelshandel för lokal utveckling

Matproducenter och konsumenter når inte varandra. Det saknas i dagsläget väl utvecklade lokala försäljningskanaler där små producenter kan sälja sina produkter. Befintliga kanaler är ofta dåligt utvecklade eller inte tillgängliga. Gårdsbutiker, REKO-ringar handelsappar och lokala marknader förmår inte på allvar konkurrera med bekvämligheten de stora matkedjorna erbjuder. En nygammal typ av lokal handel behövs för en hållbar utveckling på landsbygden!

I kooperativa inköpsföreningar organiserar medlemmarna gemensamma matinköp från grossister och lokala matproducenter. Drivkraften handlar ofta om en vilja att handla mer lokalt, mer ekologiskt eller få tillgång till produkter som annars saknas hos de större matkedjorna. Kooperativt organiserande stärker lokalsamhället och gör det möjligt att driva matbutiker på små orter som ratas av de stora kedjorna.

Förenade Inköp är ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas. Vi vill också bidra till att befintliga föreningar inleder djupare samarbeten. Om du deltar i att driva en inköpsförening eller är intresserad av att starta en, anmäl dig som deltagare i projektet! Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Blogg

avatarKristofer Lund @kristofer
Skrev inlägget ungefär en timme sedan
Handboken är klar! I handboken hittar du hjälp och exempel på hur andra föreningar jobbar. Styrelse, stadgar, prissättning, demokrati, engagemang, organisationsformer och mycket mer. https://handbok.forenadeinkop.se

avatarKristofer Lund @kristofer
Skrev inlägget ungefär en timme sedan
Hur bidrar gemensam torsdagssoppa och filosofiklubb till lokal utveckling och omställningsarbete? Vi besökte en av sveriges äldsta lokala konsumentkooperativ - Bottnafjordens Inköpsförening. I videon berättar ordförande Britt Johansson om en förening som är lika mycket en social mötesplats som en matbutik. https://youtu.be/DruNhgSbPdQ

Är du inte medlem i en förening än?

Skulle du vilja starta? Anmäl dig till Förenade Inköp och få hjälp att komma igång.

Få stöd av Coompanion och erfarna föreningsmedlemmar

Delta på träffar och workshops

Kom i kontakt med andra som ligger i startgroparna

Är du medlem i en inköpsförening eller kooperativ matbutik?

Vi behöver din hjälp och ditt kunnande när vi skriver "En handbok för inköpsföreningar"!

Bygg nätverk med andra inköpsföreningar

Diskutera arbetssätt och rutiner

Dela med dig av dina erfarenheter

Delta i projektet!

Hur mycket du väljer att delta är helt upp dig! Anmäl dig för att bli inbjuden till våra kommunikationskanaler, få uppdateringar från projektet och bli inbjudan till fler träffar.

Projektets mål

Dokumentera befintliga föreningar, skriv och filma! Sammanställ insikter i en handbok som kan hjälpa nya att komma igång.

Anordna ett antal träffar, seminarier och "mutual support sessions", både fysiska och digitala, i syfte att stärka samarbete och nätverkande.

Starta ett nätverk av föreningar som kan leva vidare efter projektets slut. Sätt upp digitala verktyg för att få detta att hända.

Projektet är initierat av Food Shift och Coompanion Sörmland.

Projekttid: 1 februari till 31 oktober 2020.

Om Food Shift

Food Shift är ett nätverk, en intresseorganisation och ett öppet kollektiv som hjälper projekt, organisationer och personer att navigera skiftet inom livsmedelssystemet. Vi menar att ett regenerativt förhållningssätt behövs på alla nivåer i samhället. Att sluta förstöra ekosystemen som upprätthåller mänskligt liv på planeten räcker inte. Vi måste återskapa, reparera och regenerera det som gått förlorat!

Om Coompanion

Coompanion peppar och stödjer när människor förverkligar idéer tillsammans i schysta och demokratiskt ägda företag – kooperativ. Resultatet blir medlemsvärde, sociala innovationer, miljönytta, ökad social tillit och företag som håller i hundra år. Perfekt för er som vill starta ekonomisk förening!

TEAMET

Marcus Nordgren

076–283 09 23

marcus@foodshift.se

Viktor Zaunders

073–390 70 11

zaunders@gmail.com

Kristofer Lund

070–471 04 85

kristofer@foodshift.se

Partners

Förenade Inköp – Ett informationsprojekt inom ramen för Jordbruksverkets satsning på korta livsmedelskedjor. Projektet har som övergripande mål att bidra till att fler inköpsföreningar startas samt att befintliga inköpsföreningar inleder djupare samarbeten.

Skicka gärna ett mejl för att komma i kontakt med projektgruppen. hej@forenadeinkop.se