En karta över svenska matkooperativ

Kooperativa matbutiker, inköpsföreningar, producentkooperativ, personalkooperativ. Vilka småskaliga kooperativa verksamheter med fokus på mat finns i Sverige? Den här kartan försöker ge lite överblick!

Kartan är ett resultat av arbetet i projektet Förenade Inköp – ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas. Vi vill också bidra till att befintliga föreningar inleder djupare samarbeten.

Saknar du någon verksamhet? Du kan själv lägga till eller redigera information.

Skapa / redigera

Skicka gärna ett mejl för att komma i kontakt med projektgruppen. hej@forenadeinkop.se